Eendaagse Fond

In 2014 vloog de Blue Surprise de 1e NPO Gien van 9261 duiven.  Inmiddels vliegen ook 2 kinderen en 1 kleinkind teletekst op de Eendaagse Fond. Hij wordt beschouwd als de stamvader van wat wij noemen: De BS-lijn.

Vanaf 2017 zijn we gaan investeren in nog beter kweekmateriaal. Eerst klopten we aan bij clubgenoot Henri van den Berg. En daarna meermalen bij een andere clubgenoot: Johan de Vries. Hij heeft meerdere kinderen van de topduiven van Henri van den Berg gekocht en is daar bijzonder goed mee geslaagd.

Enkele kruisingen van de BS-lijn met het soort van Henri blijken al goed uit te pakken, bijvoorbeeld de Strik die in 2020 de 4e NPO Bourges vloog.


Zie ook de foto’s en stamkaarten verderop!!

Hok voor Eendaagse Fondduiven.