Systeem

Rond Kerst of nieuwjaar worden de kwekers gekoppeld. Zij brengen zelf de vroege jongen groot. In het eerste of tweede weekend van maart worden de meeste kwekers omgekoppeld en worden ook alle vliegduiven gekoppeld. De eieren van de kwekers worden onder de vliegduiven gelegd en door hen grootgebracht. Daarna worden sommige kwekers nog een keer omgekoppeld om zelf de 3e ronde groot te brengen.  

De vliegduiven brengen de jongen groot , maar na een dag of 20 worden de duivinnen met 1 jong in het hok van de vroege jongen gezet. De doffers brengen het andere jong groot. Intussen zijn de africhtingsvluchten en de eerste wedvluchten dan  al begonnen. Daarna worden de duiven 2 tot 4 weken met veel kunst- en vliegwerk op weduwschap gespeeld, afhankelijk van wanneer hun eerste eendaagse of meerdaagse fondvlucht plaatsvindt.  De oude duiven worden trouwens in maart en april verduisterd.

Neststanden Eendaagse Fond
Deze duiven worden zo  gekoppeld dat ze hun eerste vlucht op eieren van 10 à 11 dagen kunnen afwerken. Ze maken de cyclus gewoon af en vliegen dan de 2e vlucht op een jong van circa 6 dagen. Daarna beginnen ze aan de volgende cyclus. De 3e eendaagse vliegen de doffers dan op een groot jong, maar moeten de meeste duivinnen net leggen. De 4e en 5e eendaagse vliegen ze weer op eieren van 10 dagen en dan op een jong van 6 dagen. Koppels, die als jong wat minder ervaring hebben opgedaan, beginnen 2 weken later aan de 1e en 2e cyclus.

Neststanden Meerdaagse Fond
Ik probeer in het begin van het seizoen de meerdaagse fondduiven zo te koppelen dat ze op eieren van 10 à 11 dagen zitten. Tijdens de tweede helft van het seizoen worden deze duiven vaker op een jong van 6 dagen gespeeld. De jaarlingen worden meestal tegelijk met de eendaagse fondduiven gekoppeld en vervolgens ook op 1 of 2 eendaagse fondvluchten gespeeld. Daarna gaan ze naar 1 meerdaagse fondvlucht, en bij gunstige omstandigheden soms naar 2.

Vroege jongen
Deze  worden circa 8 à 10 keer zelf afgericht tot circa 40 km, op verschillende manieren: Af en toe worden ze gelost met z’n allen tegelijk. Maar al vanaf de 2e africhting maak ik groepjes van 4 of van 2. Als het even kan laat ik ze ook een paar keer één voor één los. Geprobeerd wordt deze vroege jongen het hele jonge duivenprogramma af te laten werken. Ze moeten veel ervaring opdoen, zodat ze als jaarling al aan de bak kunnen.  De vroege jongen worden verduisterd vanaf een leeftijd van ongeveer  4 tot 14 weken.

Natoerjongen
Deze worden niet verduisterd, maar op dezelfde manier opgeleerd als de vroege. Zij werken het natoerprogramma af. In 2020 heb ik er na de natoer voor het eerst ook nog een aantal meegeven op de taartvluchten, om ze nog meer ervaring te laten opdoen. Helaas moest daarmee ik door corona na 2 vluchtjes stoppen. Bij goede omstandigheden wil ik dat de komende jaren toch wel weer proberen.

Ruiperiode en winter
De duiven worden niet gescheiden, maar de elke broedhok wordt wel omgetoverd in 2 zitvakken. Pas ergens in januari of mogelijk februari worden de duiven gescheiden.  Ze worden een dag of 10 bijgelicht en een paar keer voorgekoppeld, voordat ze definitief gekoppeld worden voor het nieuwe seizoen.